Jeugdstrafrecht

Wij zijn ook gespecialiseerd in jeugdstrafrecht. mr. R.J. Ottens en mr. B. Beekman worden regelmatig door de rechtbank verzocht om minderjarigen bij te staan in hun strafprocedure bij de rechtbank of in een gesprek bij de Officier van Justitie. Indien uw zoon of dochter is aangehouden, een dagvaarding heeft ontvangen of een oproep voor de Officier van Justitie heeft ontvangen, dan is het raadzaam contact met ons op te nemen. Wij staan uw kind kosteloos bij. Als minderjarige heb je in bijna alle gevallen recht op bijstand van een advocaat voor het eerste politieverhoor. Voor minderjarigen is het ook mogelijk om te verzoeken dat de advocaat bij het verhoor door de politie aanwezig is. Maak daar gebruik van! Wij zorgen dat ouders volledig betrokken zijn bij de strafrechtelijke procedure van hun zoon of dochter.

http://www.kom-advocaten.nl/sites/default/files/barbera_strafrecht_0.jpgHet komt regelmatig voor dat kinderen, die in aanraking komen met politie en justitie, ook onderdeel vormen van een onderzoek door de raad voor de kinderbescherming en/of bureau jeugdzorg. Het kan dan zijn dat er alleen een melding is gemaakt bij de raad voor de kinderbescherming, maar het is ook mogelijk dat er een beschermingsonderzoek wordt ingesteld. Een dergelijk onderzoek leidt meestal tot een verzoek van de raad voor de kinderbescherming tot ondertoezichtstelling of zelfs uithuisplaatsing. Sinds kort wordt de behandeling van de strafzaak van uw zoon of dochter ook wel eens gecombineerd met de behandeling van een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, in een zogenaamde combizitting. Wij zijn in deze zaken deskundig en kunnen u en uw kind ook hierin juridische bijstand verlenen.