Tarieven en voorwaarden

KOM Advocaten hanteert een uurtarief van €190,-. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan in overleg van dit tarief worden afgeweken. In fiscale procedures geldt een ander tarief dat eveneens in overleg zal worden vastgesteld.

KOM Advocaten accepteert cliënten die gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand berekent dan de door u te betalen eigen bijdrage, deze is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org)

Wij berekenen een vaste vergoeding van 5% over het honorarium voor gemaakte kantoorkosten. *

Het is ook mogelijk een kort adviesgesprek te verkrijgen van maximaal een half uur voor € 50,- Bij de afspraak dient u  aan te geven dat u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

Wanneer er een procedure wordt gevoerd zal de rechtbank griffierecht in rekening brengen. Dit bedrag dient voorafgaand aan de procedure door u te worden betaald, aangezien de rechtbank anders de zaak niet in behandeling zal nemen. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de soort procedure en de eventuele hoogte van de vordering.

Algemene informatie over het kantoor wordt gratis verstrekt. Voor echtscheidingsbemiddeling kunnen wij u een brochure met informatie hierover toezenden. Neem hiervoor telefonisch contact met mr. R.J. Ottensmr. B. Beekman of mr. J. Kok op.

* Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21 % BTW.