Veelgestelde vragen

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan (ook wel zorgplan, zorgmodel) is een document waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over de uitoefening van hun ouderschap. Er worden afspraken gemaakt over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen.

Mediation: worden dan wel mijn belangen behartigd?

Het is de taak van de mediator om neutraal te blijven, de beide partijen van gelijke informatie te voorzien, zodat op gelijkwaardige basis onderhandeld kan worden en beslissingen worden genomen. Het doel is om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen eerlijk en acceptabel is. De (ex) partners hebben hiermee ieder invloed op de uitkomst, in tegenstelling tot een echtscheiding bij de rechtbank.

Ben ik verplicht om kinderalimentatie te betalen?

Het is niet mogelijk afstand te doen van de kinderalimentatieplicht. Op het moment dat u voldoende inkomen hebt om kinderalimentatie te betalen, bent u hiertoe verplicht. Indien beide partijen een inkomen hebben, dienen zij naar verhouding van hun inkomen bij te dragen in de kosten van hun kind. De kinderalimentatie loopt door totdat het kind 18 jaar is. Indien het kind een vervolgopleiding doet, zal de alimentatie doorlopen tot het 21e jaar, tenzij hierover andere afspraken met het kind worden gemaakt.

Er dreigt een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van mijn kinderen, wat nu?

De raad voor de Kinderbescherming of Bureau jeugdzorg kan bij de rechtbank een verzoek indienen om uw kind of kinderen onder toezicht te laten stellen of uit huis te laten plaatsen. Het is in het belang van u en uw kinderen dat u dan adequate rechtsbijstand krijgt. Wij kunnen u bijstaan in deze procedure. Let op dat de raad voor de Kinderbescherming ook de bevoegdheid heeft om een spoeduithuisplaatsing aan de rechtbank te verzoeken. In dat geval kan de rechter de uithuisplaatsing toestaan, zonder dat u vooraf wordt gehoord over het verzoek. U krijgt ook in die situatie echter nog de kans om uw standpunten over de uithuisplaatsing naar voren te brengen. De spoeduithuisplaatsing moet immers altijd nogmaals achteraf, in uw bijzijn, door de rechter wordt getoetst. Het is in deze zaken van het grootste belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Het is mogelijk dat wij u, afhankelijk van uw inkomen, op basis van gefinancierde rechtsbijstand kunnen bijstaan.

Meer informatie over scheiden vindt u op:
www.allesoverscheiding.nl
www.nmi-mediation.nl
www.vfas.nl